team

Няколко думи за нас – „Пи Ес Пи Компютри“ ООД

Фирмата започва да функционира през 1994 г. Първите проекти са свързани с „Мерлони Индезит – България“ във връзка с оптимизация на дейността в техния офис. Създадени са няколко програми по тяхна поръчка: програма за следене на разпределението на гаранционните карти; програма за база от данни с магазинните продажби в цялата страна, позволяваща въвеждането на бонусна схема за насърчаване. По-късно бе разработена програма за маркетингови проучвания, която да даде информация за състоянието на пазара на бяла техника. Правото за получаване на тази програма бе закупено от Мерлони за цяла Източна Европа.

По същото време фирмата разработи и складово стопанство, което успешно внедри при някои дилъри на Мерлони, в Конелиано и на редица други места. Поради нарасналите нужди на нашите клиенти, през следващата година нашата фирма започна да предлага и други услуги: доставка на консумативи, продажба на компютри, ъпгрейд, а за по-големите клиенти – пълна поддръжка на компютърната им техника. В последствие това стана наша основна дейност. Поради добрите отзиви и препоръки, броят на клиентите ни бързо нарастна. Това ни даде възможност да повишим качеството и асортимента на нашите услуги:

  • Ние предлагаме на нашите клиети време за реакция до два часа, като в повечето случаи това време е един час.
  • Разполагаме с автомобилен парк, който ни позволява бързо да стигнем до клиента, независимо от неговото местоположение.
  • Всеки наш служител разполага с мобилен телефон, за да съществува директна връзка с него.
  • Закупената професионална техника ни позволява бърза и точна диагностика и качествен сервиз.
  • За клиентите с дефектна техника, ние осигуряваме оборотна такава за времето на ремонта.
  • Разполагаме с дежурни сервизни техници, които са на разположение на нашите клиети 24 часа в денонощието, включително събота и неделя.
  • Добрите условия за заплащане и труд позволиха да бъдат назначени професионалисти с богат опит, които да не допускат некачествен сервиз.
  • Гаранцията, давана за всяка извършена от нас услуга, повиши доверието към фирмата.
  • Привличането на по-широк кръг специалисти позволи да разширим спектъра на предлаганите услуги: web дизайн, администрация на LINUX сървъри, мрежова администрация, консултации и др.
  • Цените на закупените за наши клиенти компютри, компоненти и консумативи, винаги са били по-ниски от крайните, което често спестява немалки суми на клиента и оправдава нашите хонорари.