Облачни услуги (Cloud storage)

Изминаха повече от 10 години от първото представяне на услугата облачни услуги, известна още като cloud hosting, cloud storage, cloud computing или cloud services. За толкова години тези услуги преживяха сериозна трансформация, а цените им станаха все по-достъпни. Първоначално това бяха услуги, които ви предоставяха възможността да съхранявате вашите файлове, приложения и друга важна информация на отдалечен сървър, като същевременно вие можехте дистанционно да ги ползвате от много различни устройства, например от няколко компютъра в офиса или вкъщи, от мобилния си телефон и др. Всички промени, които правехте в тези файлове от едно ваше устройство, автоматично се отразяваха и на другите устройства, с които се свързвахте в облака. В днешно време облачните услуги за съхранение на файлове са страхотен помощник в това да пазим важна информация, като снимки, видео и документи, без да се налага да ги съхраняваме само на едно устройство.

cloudcomputing

Облачните услуги обхващат различни видове услуги и решения, които могат да бъдат получени, трансферирани, запазени и създадени в реално време през Интернет. Всеки път, когато качвате снимка онлайн или споделяте нещо в сайтовете на социалните мрежи, вие използвате облачни услуги. Едно от основните предимства на облачните услуги е възможността да се осигури оптимално натоварване на използваните сървъри. Освен това, облачните технологии съкращават сроковете за осигуряване на ИТ ресурси от няколко седмици до няколко минути. Те ускоряват и редица други аспекти на бизнеса – като например управлението на промените, което може да се сведе от няколко месеца до няколко часа, или времето за изплащане на дадена нова услуга, което може да се подобри от години до месеци.

Постепенно облачните услуги се развиха и прерастнаха в уеб базирани приложения за работа с файлове, презентации, интерактивни бележки, електронна поща, офис приложения и т.н. Появиха се огромен брой доставчици на облачни услуги като Dropbox, Google Drive, OneDrive, Box, pCloud, Mega, Asus Cloud Storage и др. Всички те предлагат интеграция с вашата операционна система като Windows, Lunix, iOS и Android, но разполагат и с уеб базирани интерфейси за работа с файловете, които съхранявате при тях. Безплатното пространство за съхранение на файлове беше оскъдно в началото (под 1GB), но конкуренцията между тези доставчици беше огромна и в крайна сметка ги принуди да увеличат това пространство и да намалят цените за своите платени планове. От всичко това загубиха традиционните хостинг компании, които ви предлагаха малко сървърно място на относително висока цена. Това бе първата вълна облачни услуги.

Втората вълна започна с търсенето на повече възможности за вашите файлове, не просто съхранение на отдалечени сървъри, но и работа с тях – като редакция, принтиране, споделяне в екип, едновременна редакция от няколко потребителя и др. Така облачните услуги се превърнаха в споделено работно място, а не просто в отдалечен сървър за съхранение. Голямата промяна започна с Google Dox и Office 365. Това на практика са уеб базирани офис приложения, които работят в облака и ви дават възможността да вършите всичко с вашите файлове, имейли, контакти и друга информация – от съхранение, през редакция и споделяне, до групово ползване от неограничен брой потребители. Появиха се услуги като Azure, Exchange Online, SrarePoint Online, Google Apps, Google Cloud Platform, Compute и др.

Облачната услуга сама по себе си не премахва необходимостта от внедряване и IT администриране. Необходимо е консултиране и съдействие при проектиране и мигриране към облачната услуга. Потребителите изпитват нужда от настройката на права на акаунти, управление на пощенски кутии и други в зависимост от избраната облачна услуга. Например SAAS (софтуер като услуга). В тази категория попадат Office 365, OneDrive, Dropbox, Google Drive, Google Apps. Това е най-високото ниво на облачна услуга и представлява наемане на готово приложение. Тук ще се сблъскате с администриране на права, управление на потребители, права за достъп до споделени ресурси и други.

PAAS (Платформа, като услуга, предоставящата среда за имплементиране на приложения). Това е еквивалент на хостинг услугите. На практика се наема готов web сървър, върху който инсталираме необходимия ни софтуер.  Тук администрирането е на ниво приложение. Друго ниво на облачна услуга IAAS (виртуални сървъри). При тази услуга се наема виртуален хардуер, като това позволява изграждането на собствена архитектура на инфраструктурата. Дава контрол върху софтуера и данните, но изисква по-високо ниво на компетенция при администрирането. Независимо от високото ниво на гаранции, предлагани от доставчиците на облачни услуги (до 99.9%) съществува необходимост от backup на данните.

Пред потребителите на облачни услуги съществуват няколко съществени проблема:

  • Избор на доставчик на облачна услуга;
  • Избор на ниво на облачната услуга;
  • Определяне на необходимите параметри и ресурси при избор на облачна услуга;
  • Необходимост от ниво на IT компетенция при мигриране към облака и конфигуриране на нови cloud service;
  • Необходимост от администриране на облачната среда – мониторинг, администриране на права, управление на потребители, права за достъп до споделени ресурси и други;

Тези проблеми произлизат от това, че данните, приложенията и изчислителните ресурси не са под прекия контрол на потребителите. Тъй като облачните услуги не дават на потребителите възможност да разполагат с данните си физически (освен ако ползваната услуга не дава опция за запазване на твърдия диск на потребителя), това прехвърля отговорността за съхраняването и контрола над данните в ръцете на доставчика на услуги. Допълнителни проблеми могат да се породят поради процесите (методи, функции, транзакции), публичността и преносимостта на данните, съвместимостта с конкурентни услуги, непрекъснатостта на обслужването, възстановяването на данни при срив, договорни клаузи между доставчици и потребители и др. С други думи, дори да ползвате облачни услуги, вие имате нужда от тяхното професионално инсталиране, интегриране към ваша инфраструктура, управление и поддръжка, архивни копия, отстраняване на проблеми и др. Ние от PSP Компютри можем да ви съдействаме с избора на облачни услуги, внедряването им във вашия офис, управлението им и справянето с проблеми. Свържете се с нас сега!

0