Поддръжка на файлов сървър

Файловият сървър изпълнява една от основните задачи в локалната мрежа. Той служи за споделяне на информация (документи, изображения, архиви и др.), която може да е подредена според зададени критерии и споделяна с различни права за достъп за отделните потребители в мрежата. За достъп до файловия сървър могат да се използват различни протоколи в зависимост от сървърната платформа, с която е реализиран. Основно се използват:

banner-1-server-small

  • FTP (file transfer protocol) – един от най старите протоколи, лесен за конфигуриране. В наши дни се използва все по рядко поради проблеми със сигурността. Достъпът се реализира с различни FTP клиенти като FileZila, Win SCP, Windows Exporer и т.н. FTP предоставя бърз и удобен достъп до файловия сървър, но проблемите със сигурността идват от сравнително лесния режим за достъп, обикновено без криптирана връзка.
  • SMB (cifs – Common Internet File System) – това е протоколът използван от Windows системите. Широко разпространен в съвременните мрежи. Много по-сигурен от FTP. Правата за достъп до информацията могат да се настройват много фино. Така всеки потребител може да има собствени права, които му дават достъп само до неговите файлове, като файловете на другите потребители могат да останат скрити или невъзможни за отваряне. SMB напълно се интегрира с Active Directory.
  • NFS (network file system) – Unix система за споделяне на файлове. Изключително надеждна, разпространена при Linux средите. Обикновено се използва като система за архивиране, но може да служи и като отделен файлов сървър, който да съхранява важните данни в офиса.

Достъпът до информацията в повечето конфигурации се ограничава с потребителско име и парола. Базата с потребителите и паролите може да се съхранява върху файловия сървър или на външен сървър с Активна директория, LDAP или някаква друга система за AAA.

Правата за достъп основно се свеждат до: четене – позволява файла с информацията да се отвори само за четене; запис – позволява четене и запис на файла. Има различни вариации във финото настройване на тези права, като например записът може да се раздели на добавяне, редактиране, изтриване. Правата се дават на отделен потребител или на група от потребители. Всеки потребител може да има собствени права за писане и четене на конкретни файлове или директории. Пази се пълна информация кой потребител кога последно се е логнал, кои файлове е редактирал или записал.

Защитата на информацията е важна част от поддръжката на файловия сървър. Добра практика е файловата система с данните да е върху RAID масив. Този масив се състои от няколко твърди диска, които са свързани помежду си. По този начин един от дисковете може да бъде активен, а другият да се ползва за архивиране на данни в реално време. В зависимост от конфигурацията, RAID позволява да се свързват огромен брой твърди дискове, подредени в различни видове масиви. Това позволява повече скорост при пренос на данните, повече автономност и по-голяма сигурност чрез архивиране.

За всеки файлов сървър от изключително значение е инсталирането на антивирусен софтуер. Този софтуер ще се грижи за сигурността на данните, ще следи за вируси и ще предпазва останалите файлове от заразяване, като поставя в карантина вече заразените файлове. Ако не се използва антивирусен софтуер, съществува огромна опасност вируси и друг зловреден софтуер да плъзнат из всички файлове на сървъра и в крайна сметка да се прехвърлят по мрежата и към останалите компютри.

Ако желаете да се сдобиете с файлов сървър в офиса, които да съхранява всички важни документи и да прави редовни архиви на тези документи, свържете се с нашия екип. Ние от PSP Компютри ще Ви съдействаме с избора на хардуер за файловия сървър, инсталиране и конфигуриране на операционната система, антивирусната програма и правата за достъп на потребителите. След това можем да Ви предложим абонаментна поддръжка на сървъри, за да сте сигурни, че Вашите ценни данни са в сигурни ръце на сертифицирани IT експерти.

0