Абонаментна IT поддръжка за малък бизнес

Все по-често срещаме това определение в България и това ни кара да се замислим какви са нуждите на потребителите в тази категория. Когато говорим за IT абонаментна поддръжка трябва да знаем, че обикновено става въпрос за предварително планиран бюджет и визия за развитие. Така е най-вече при по-големите компании, които разполагат с десетки или стотици служители, компютри, комуникационно оборудване, сървъри и прочее. Какво се случва обаче с по-малките фирми, които развиват бизнес с десетина служители и не разполагат с подобни технически и финансови ресурси?

Проучванията в последно време относно нуждите на малкия бизнес показват търсене на решения за IT поддръжка, които предлагат абонамент с ниска цена на месечната поддръжка, осигуряващи високо квалифицирани експерти с опит и положени сертифициращи изпити. Възможно ли е да се постигне това и може ли да се приложи подобен модел на IT Абонаментна поддръжка на фирми от малкия бизнес в България? Практика показва, че повечето клиенти от малкия бизнес предпочитат ниска месечна такса, която да гарантира ангажимент за време и начин на реакция от страна на доставчика на IT услуги, като заплащат отделно за инвестираното време за дистанционен достъп или посещение на място.

Нуждите на малките фирми се изразяват в това да разчитат на една фирма за поддръжка, която да познава тяхната IT структура и да бъде техен “личен лекар”. Важно за този тип клиенти е фирмата за IT поддръжка да разполага с експертен персонал и да предоставя гарантирани срокове на реакция и цени на обслужване, когато възникне такава необходимост. Този вариант на поддръжка позволява икономически изгоден вариант за поддръжка на фирмите от малкия бизнес, при които работата с компютрите и останалата IT техника често е еднотипна и не изисква ежедневна намеса на IT специалисти. Така клиента заплаща минимална месечна такса, която включва гарантирано еднократно месечно посещение в рамките на един час, както и преференциални цени за дистанционна поддръжка или посещение на място. Едновременно с това клиентите могат да разчитат на мониторинг и своевременно известяване за проблеми, свързани с критичната техника – като комуникационно оборудване, рутери и сървъри, както и изправността на интернет свързаността.

Важно е да се отбележи, че при този абонаментен план наречен IT поддръжка за малък бизнес се предлага фиксирана цена при съгласувано извършване на технически услуги, като сървърна инсталация/преинсталация, миграция, настройка, мрежови ремонти и други проекти по развитие на IT инфраструктурата. Така клиента може да предвиди и да бюджетира всички задачи, които не са спешни от спешен характер и имат по-продължително времетраене.

Какви са предимствата на абонаментната IT поддръжка от PSP Компютри:

1. Получавате поддръжка без ограничения в количеството техника;
2. Получавате гарантиран срок на реакция при проблем;
3. Получавате цени за почасово обслужване със значително намаление от стандартните суми за тази дейност;
4. Получавате гарантирано посещение на място един път месечно;
5. Получавате мониторинг на критичната техника;
6. Получавате тикет система с анализ и история на събитията;
7. Получавате отстъпка от цените на сервиза;
8. Получавате възможност за предварително договаряне на фиксирана сума за проекти;
9. Получавате договор на минимална сума със фирма, която разполага с над 20 годишен опит, сертификат за качество ISO 9001:20 и експертни служители;

0